MK noteikumi:

 

Valsts pētījumu programma "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"

 

Valsts pētījumu programma "Latviešu valoda"

 

Valsts pētījumu programma "Enerģētika"

 

 

Informācija par valsts pētījumu programmu īstenošanu:

2018. gada 25. septembra valsts pētījumu programmas uzraudzības komisijas sēdes protokols “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

2018. gada 1. novembra valsts pētījumu programmas uzraudzības komisijas sēdes protokols “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

2018. gada 27. novembra valsts pētījumu programmas uzraudzības komisijas sēdes protokols “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

2018. gada 4. oktobra valsts pētījumu programmas uzraudzības komisijas sēdes protokols “Latviešu valoda”

2018. gada 29. novembra valsts pētījumu programmas uzraudzības komisijas sēdes protokols “Latviešu valoda”