Zinātnes projektu daļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis / e-pasts
Inguna Paredne
Zinātnes projektu daļas vadītāja
67227130
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Olga Vegnere
Zinātnes projektu daļas vecākā referente
67227130
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Silvija Zinčenko
Zinātnes projektu daļas vecākā referente
67227153
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.