Studiju un zinātnes administrācija ir Izglītības un zinātnes ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

Studiju un zinātnes administrācija
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV – 1050
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis / e-pasts / adrese
Sandra Sidiki
Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja vietniece
Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja
67227151
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.