Studiju un zinātnes administrācija ir Izglītības un zinātnes ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

Studiju un zinātnes administrācija

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV – 1050

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis / e-pasts

Andis Geižāns Studiju un zinātnes administrācijas vadītājs

67211152

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sandra Sidiki

Studiju un zinātnes administrācijas vadītāja vietniece

67227151

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.