Drukāt

Saskaņā ar 2011.29.03. Ministru kabineta noteikumu Nr.227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 68.punktā noteikto un, pamatojoties uz iesniegtajiem finanšu pārskatiem par 2014.gadu, publicējam pārskatus par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Pielikumā:

1.tabula "Pārskats par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem /grantiem/ piešķirtā finansējuma izlietojumu  2014.gadā” uz 1 lp.;

2.tabula "Pārskats par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem /sadarbības/ piešķirtā finansējuma izlietojumu  2014.gadā” uz 1 lp.

Saskaņā ar 2011.29.03. Ministru kabineta noteikumu Nr.227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 68.punktā noteikto un, pamatojoties uz iesniegtajiem finanšu pārskatiem par 2013.gadu, publicējam pārskatus par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem piešķirtā finansējuma izlietojumu.
Pielikumā:
1.tabula „Pārskats par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem /grantiem/ piešķirtā finansējuma izlietojumu  2013.gadā” uz 1 lp.;
2.tabula „Pārskats par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem /sadarbības/ piešķirtā finansējuma izlietojumu  2013.gadā” uz 1 lp.

  

 ********************************************************************

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2011.gada  29.marta  noteikumu Nr. 227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība ” 68. punktā noteikto un, pamatojoties uz  2013.gadā iesniegtajiem finanšu pārskatiem, publicējam pārskatu par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem piešķirtā valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.    

 Pielikumā:

1.tabula„Pārskats par fundamentālajiem un  lietišķajiem pētījumu projektiem (tematisko pētījumu - grantiem) piešķirto valsts budžeta līdzekļu  izlietojumu 2012. gadā ” uz 2 lp.,

2.tabula „Pārskats par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumu projektiem  (pētnieciskās sadarbības) piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2012.gadā” uz 4 lp.

 12.03.2013.

**********************************************************************

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2011.gada  29.marta  noteikumu Nr. 227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība ” 68. punktā noteikto un, pamatojoties uz  2012. gada janvārī  iesniegtajiem finanšu pārskatiem par 2011.gadu, publicējam pārskatus par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem piešķirtā valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.    

Pielikumā:
1.tabula„Pārskats par fundamentālajiem un  lietišķajiem pētījumu projektiem (tematisko pētījumu - grantu) piešķirto valsts budžeta līdzekļu  izlietojumu 2011. gadā ” uz 7 lp;
2.tabula „Pārskats par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumu projektiem  (pētnieciskās sadarbības) piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2011.gadā” uz 3 lp. 

 15.03.2012.
**********************************************************************

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.22.09. noteikumu Nr.1066 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 55.punktā noteikto,  un pamatojoties uz 2010. gadā iesniegtajiem finanšu pārskatiem, iesniedzam pārskatus par FLPP piešķirtā valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2009.gadā.
Pielikumā tabula:  
 1. par tematisko pētījumu- grantu projektu finansējuma izlietojumu uz 21  lp; 

 2. par pētnieciskās sadarbības projektu finansējuma izlietojumu uz 9  lp.

18.03.2010.
**********************************************************************

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.22.09. noteikumu Nr.1066 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 55.punktā noteikto,  un pamatojoties uz 2011. gadā iesniegtajiem finanšu pārskatiem, iesniedzam pārskatus par FLPP piešķirtā valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.
Pielikumā tabula:  
1.
 Pārskats par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (tematisko pētījumu - grantu) piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2010.gadā.

 Pārskati: