16.09.2012. Studiju un zinātnes administrācijas 2012.gadā noslēgtie publiskie iepirkuma līgumi

31.12.2013. Studiju un zinātnes administrācijas 2013.gadā noslēgtie publiskie iepirkuma līgumi

30.12.2014. Studiju un zinātnes administrācijas 2014.gadā noslēgtie publiskie iepirkuma līgumi 

30.12.2015. Studiju un zinātnes administrācijas 2015.gadā noslēgtie publiskie iepirkuma līgumi

30.12.2016. Studiju un zinātnes administrācijas 2016.gadā noslēgtie publiskie iepirkuma līgumi

 

Studiju un zinātnes administrācijas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā noslēgtie līgumi

08.01.2013. Nr.SZA 2012/3, līgums ar Latvijas Universitāti

 

Studiju un zinātnes administrācijas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā noslēgtie līgumi

21.01.2015. Nr.SZA 2015/1, līgums ar Latvijas Universitāti

30.01.2015. Vienošanās par līguma Nr.2014/5 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

21.05.2015. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2014/3 par lietvedības pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

30.07.2015. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2012/2/4 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

30.07.2015. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2012/2/5 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

03.08.2015. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2014/4 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

 

22.01.2014. Nr.SZA 2014/1, līgums ar Latvijas Universitāti

11.03.2014. Nr.SZA 2014/2, līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu

24.03.2014. Vienošanās par līguma Nr. SZA 2012/2/1 par lietvedības pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

17.04.2014. Nr.SZA 2014/3, līgums par lietvedības pakalpojumu sniegšanu

13.05.2014. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2014/2 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

30.05.2014. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2013/1 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

02.06.2014. Nr.SZA 2014/4, līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu

01.07.2014. Nr.SZA 2014/5, līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu

11.08.2014. Vienošanās par līguma Nr.SZA 2012/2/3 par juridisko pakalpojumu sniegšanu izbeigšanu

 

28.12.2012. Paziņojums par iepirkuma "Par juridisko un lietvedības pakalpojumu sniegšanu", identifikācijas Nr.SZA 2012/2, 2.daļas rezultātiem

05.02.2013. Paziņojums par iepirkuma "Par juridisko un lietvedības pakalpojumu sniegšanu", identifikācijas Nr.SZA 2012/2, 1.daļas rezultātiem

10.03.2014. Lēmums par uzvarētāju iepirkumā "Par juridisko pakalpojumu sniegšanu", Nr.SZA 2014/2

15.04.2014. Lēmums par uzvarētāju iepirkumā "Par lietvedības pakalpojumu sniegšanu", Nr.SZA 2014/3

26.05.2014. Lēmums par uzvarētāju iepirkumā "Par juridisko pakalpojumu sniegšanu", Nr.SZA 2014/4

20.06.2014. Lēmums par uzvarētāju iepirkumā "Par juridisko pakalpojumu sniegšanu", Nr.SZA 2014/5