Atbilde uz jautājumu:

Vai tiesa, ka studentu kredīti, balstoties uz studiju kreditēšanas nosacījumiem, tiks pārtraukti un pret studentiem, kuru studijas būs pārtrauktas, ieslēdzas banku nelabvēlīgie nosacījumi ar lielākām izmaksām un sankcijām? Šie kredīti juridiski nepāriet līdzi studentam uz LU?

Šādam apgalvojumam nav pamata.

Par studējošā un studiju kredītiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Ministru kabinets atbalstīja RPIVA pievienošanu LU.

Kā minēts MK rīkojumā, studējošiem tiks saglabāti esošie finansējuma nosacījumi, tai skaitā studiju maksas apmērs. Līdz ar to arī studējošā un studiju kredīta nosacījumi nemainīsies.

MK noteikumu Nr. 220  “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 4.2pants nosaka, ka “studiju laikā kredīta ņēmējs ir tiesīgs mainīt studiju programmu un augstākās izglītības iestādi, kurā tiek apgūta attiecīgā studiju programma”.

Studējošiem, kuriem ir studiju/studējošā kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kredītu izmaksas notiks LU, JVLMA vai citā valsts augstskolā, kurā studējošie turpinās studijas. Studiju un zinātnes administrācija (turpmāk- SZA) informēs attiecīgās bankas ( AS „SEB banku” vai AS „Swedbanku”) par izmaiņām studējošā statusā (izslēgšanu no RPIVA un imatrikulāciju jaunajā augstskolā). Banka turpinās studiju kredīta pārskaitījumu attiecīgajai augstskolai, kurā studējošais turpina studijas. Banka turpinās studējošā kredīta pārskaitījumu studējošajam.

Turpmākā rīcība saistībā ar kredītņēmēju pāreju no RPIVA augstskolas uz LU vai citu augstskolu:

1) Pēc informācijas saņemšanas SZA no LU vai citas augstskolas, par attiecīgā valsts galvotā kredīta ņēmēja uzņemšanu augstskolā, SZA šo informāciju nodod bankai.

2)Banka vadīsies pēc pieprasījumu saņemšanas (saraksts par izmaiņām, par izmaksām) no SZA. Atkarībā no sarakstos iekļautās informācijas, veiks grozījumus (apturēs kredīta izmaksas, mainīs izglītības iestādi un saņēmēja rekvizītus, veiks tālākās izmaksas pēc standarta pieprasījuma u.c.).

Savukārt studentam (vai galvotājam)nav jāveic papildu grozījumi līgumā, tas nozīmē, ka nav jāvēršas bankās.

Jautājumu gadījumā zvanīt   67229476

Valsts pētījumu programmu publicitātes ietvaros Studiju un zinātnes administrācija piedāvā iepazīties ar interaktīvajiem raidījumiem par mēneša zinātniekiem, kas tapuši sadarbībā ar Radio SWH. 

 zinatnes minute

Informācija pieejama šeit.

Studiju un zinātnes administrācija atgādina, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (tulkojumu sagatavojis sertificēts tulks) vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

Studiju un zinātnes administrācija informē - lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā, studiju kredīts attaisnotajos izdevumos jāiekļauj pirmajā atmaksas gadā.

Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10.panta pirmās daļas 2.punktu, pirms ienākumu aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi par maksātāja vai viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes vai izglītības iegūšanu.

Saskaņā ar 2001.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” 6.1punktu, fiziskā persona, kura izglītības izdevumu segšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts budžeta vai kredītiestādes ir saņēmusi studiju kredītu, iekļauj visu saņemtā kredīta apmēru attaisnotajos izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu tajā taksācijas gadā, kurā tā saņemto studiju kredītu ir sākusi atmaksāt.

Fiziskās personas, kas brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2015.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, var to izdarīt no 2016.gada 1.marta līdz pat 2019.gada 17.jūnijam. Tāpat visa 2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2013. un 2014.gadu, bet līdz 2016.gada 16.jūnijam – vēl arī par 2012.gadu.

Gada ienākumu deklarācijas iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestā - visērtāk to izdarīt elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS).

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumiem Nr.728, ir izdarīti grozījumi 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

Grozījumi paredz, ka personām ar I vai II invaliditātes grupu, lai saņemtu studiju un studējošā kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kredīta nodrošinājums turpmāk nebūs nepieciešams. Kredītiestādēm par šīm personām izsniegtajiem kredītiem būs paredzēts valsts galvojums 100 procentu apmērā. 

Līdz šim studiju un studējošo kredītus bez kredīta nodrošinājuma bija tiesīgi saņemt tikai bāreņi un bez abu vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam. Savukārt pārējiem kredīta pretendentiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, bija nepieciešams kredīta nodrošinājums – fiziskas personas vai pašvaldības galvojums.

 

***

Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra noteikumi Nr.728 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu".

***