Otrdien, 2018.gada 6.februārī, Latvijas Zinātnes padome izsludināja pirmo fundamentālo un lietišķo projektu (FLP) konkursu. Nākamajos trīs gados paredzēts finansēt projektus kopumā par 18,9 miljoniem eiro, paredzot līdz 300 tūkstošiem eiro viena projekta īstenošanai.

Konkurss ir izsludināts sešās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs; inženierzinātnē un tehnoloģijās; medicīnas un veselības zinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs; sociālajās zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs.  Projekti tiks īstenotiLatvijas zinātnes prioritārajos virzienos, kas nodrošinās zinātnieku darba fokusēšanu Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanai. Tādējādi tiks nodrošināta Latvijas attīstībai nepieciešamā zināšanu bāze un cilvēkkapitāla attīstība visās zinātnes nozarēs.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes projektu zinātnisko ekspertīzi, projektus vērtēs neatkarīgi ārvalstu zinātnieki – eksperti. AtbilstošiZinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.- 2020.gadam izvirzītā mērķa sasniegšanai,  FLP programmā finansētajos projektos būs jāparedz darba vietas studējošajiem un doktora grāda pretendentiem.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina visas Latvijas zinātniskās institūcijas un zinātniekus aktīvi piedalīties konkursā. Projektu izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 30 dienas. Projektu pieteikumi jāiesniedz Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā. Sīkāka informācija par projektiem, kā arī konkursa nolikums, ir pieejams Latvijas Zinātnes padomes mājaslapas sadaļā “Projektu konkursi”.

Šis ir pirmais no diviem šogad plānotajiem konkursiem. Otrais konkurss tiks izsludināts gada otrajā pusē ar mērķi ieviest regularitāti un novērst pārrāvumus zinātnes finansēšanā.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) finansēta uz zinātnisko izcilību  vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās. Konkurss norisināsies atbilstoši pagājušā gada nogalē valdībā apstiprinātajiem jaunajiem FLP finansēšanas noteikumiem.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka ir sākusi pieņemt pieteikumus studiju un/vai studējošā kredīta dzēšanas no valsts budžeta līdzekļiem uzsākšanai 2018.gadā (visi pieteikumi tiks izskatīti 2018.gada otrajā pusē).

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka saskaņā ar 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 8.nodaļu, 2001.gada 29.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 8.nodaļu un 2001.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 3.nodaļu uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt:

  • kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
  • uz studiju kredīta dzēšanu var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmskolas izglītības iestādēs.

Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets. 

Pieteikties kredītu dzēšanai var kredīta ņēmēji, kuriem ir izsniegts kredīts ar valsts galvojumu vai kredīts no valsts budžeta līdzekļiem.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai pretendētu uz kredīta dzēšanu?

  1. pieteikums kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem (jauna veidlapa);
  2. izziņa par kredīta ņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas sniedzami dati);
  3. pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas iegūtā diploma kopija.

Dokumenti jāiesniedz Studiju un zinātnes administrācijā  personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Studiju un zinātnes administrācijai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīgā, LV-1050.

Sikāka informācija par kredīta dzēšanu pieejama šeit.

Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļa atgādina, ka:

1. Saskaņā ar 29.03.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 62. un 63. punktos noteikto IZPILDĪTĀJS iesniedz vienošanos par grozījumiem apstiprinātajās līgumcenas kalkulācijās un izmaiņas pārskatā par zinātniskās grupas locekļiem, ja projekta izpildes posmā notikušas izmaiņas.

·   Grozījumi līgumcenas kalkulācijā (līdz 10%);

·   Vienošanās par grozījumiem līgumcenas kalkulācijā (līdz 20%),

sniedzot pamatojumu par izmaiņu nepieciešamību.

2. Lūgums savlaicīgi elektroniski iesūtīt Administrācijas Zinātnes projektu daļā 2017.gada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums), pārskatu par projekta zinātnisko grupu (līguma 6.pielikums), un pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums).

3. Parakstītus pārskatus lūdzam līdz 15.01.2018. iesniegt Zinātnes un projektu daļā:

Parakstītus dokumentus lūdzu iesniegt Zinātnes un projektu daļāZigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīga, LV – 1050 (1stāvā) līdz 2018.gada 15.janvārim.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel.67227153

Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļa atgādina, ka:

  1. līdz 2018.gada 15.janvārim jāiesniedz finanšu pārskats par 2017.gadā (4.posms) izlietoto finansējumu;
  2. vienlaicīgi ar finanšu pārskatu jāiesniedz:

Lūgums savlaicīgi elektroniski iesūtīt Administrācijas Zinātnes projektu daļā valsts pētījumu programmu projektu 2017.gada (4.posms) finanšu pārskatu.

Parakstītus dokumentus lūdzu iesniegt Zinātnes un projektu daļāZigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīga, LV – 1050 (1stāvā) līdz 2018.gada 15.janvārim.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel.67227130

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.67227130

lzk fotoOtrdien, 19.decembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latvijas valsts simtgades informācijas centrā tika prezentēts Latvijas zinātnes kalendārs 2018.gadam “ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ”. Kalendāru veidojusi Izglītības un zinātnes ministrija un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar fondu “Viegli”.

ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ

DOMĀT ANALĪTISKI UN NEBAIDĪTIES RISKĒT.

Domāt analītiski un nebaidīties riskēt. Būt kritiskam un atvērtam.

Skatīties uz procesiem pragmatiski un radoši.

Tie ir vienlaikus zinātnieka uzdevumi un arī rakstura iezīmes, kas jāliek lietā, meklējot atbildes uz sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Patiesi neatkarīgi un neietekmējami mēs esam tikai tad, kad paši spējam izvirzīt sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem atbildes. Zinātne meklē, jautā, izglīto un pievieno vērtību. To veido zinātnieki, kas ātri uztver apkārtējās norises un nebaidās ielūkoties tur, kur citi vēl nav skatījušies.

Latvijas spēks ir tās ļaudīs, un viņu zināšanas ir mūsu vērtība. 12 personības, kas izgaismo 12 nozares un iedvesmo 12 mēnešiem. Tie ir 12 zinātnieki Latvijai.


LZK1

Profesors Kārlis Šadurskis
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs

Mēs Latvijā neesam atraduši ne naftas, ne zelta ieguves vietas. Mūsu galvenais kapitāls ir tas, ko mēs zinām. Mēs saprotam, ka ir jāmācās visu mūžu, mēs protam augstāko izglītību savienot ar zinātni un veidot spēcīgus zinātniskos kolektīvus, mēs spējam atrast tematus, pie kuriem strādāt, un sasaistīt tos ar industriju.

Šī sasaiste ir būtiska, jo uzņēmēji bieži vien nezina, ko zinātnieki spēj izpētīt, bet zinātniekiem nav informācijas par to, ko ir vērts pētīt. Tāpēc zinātne ir mūsu galvenā bagātība.

Bieži runājam par Eiropas vidējā un augstākā līmeņa sasniegšanu, bet tas viss mums būs jāsasniedz kopā, vienā lielā zinātniskā projektā, kas saucas attīstīta, ilgtspējīga Latvija.


Galerija

lzk foto liels

LZK6 LZK10 LZK3
LZK7 LZK9 LZK11
LZK8 LZK5 LZK13
LZK2 LZK4 LZK12