21.04.2020.

Jauniešiem, kas rudenī plāno studijas ārzemēs un studiju maksai plāno izmantot kreditēšanas iespēju, ieteicams jau savlaicīgi interesēties par iespējām attiecīgajā valstī saņemt kredītu studijām. No valsts budžeta turpmāk tiks garantēti kredīti tikai studijām Latvijā. Svarīgi atcerēties, ka katras Eiropas Savienības valsts pilsoņiem ir tādas pašas tiesības izmantot vietējo kreditēšanas sistēmu kā konkrētās valsts pilsoņiem.

No budžeta līdzekļiem kredīti studijām ārvalstīs netiek nodrošināti saistībā ar ierobežoto valsts budžeta finansējumu šo kredītu garantijām. Mazsvarīgs nav arī fakts, ka lielākā daļa ārvalstīs studējošo pēc studiju beigām nav Latvijas rezidenti un nodokļu maksātāji. Viens no iemesliem arī tas, ka kredītiestādēm nav administratīvi vienkārša, pieņemama veida, kā pārliecināties, vai studiju programma ārzemēs ir licencēta vai akreditēta, kāda ir maksa, vai studējošais ir imatrikulēts un nav eksmatrikulēts.

Studijām Latvijā šie procesi (iepriekš- izziņas no augstskolām, Excel datņu pārsūtīšana starp Studiju un zinātnes administrāciju un kredītiestādēm u.c.) ir vienkāršoti, jo kredītiestādēm ir pieejama informāciju no Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistra. Savukārt kredītu izsniegšanai studijām ārzemēs nav šāda vienota informācijas avota.

Likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” budžeta portfeļgarantijas finansēšanas apmērs paredzēts orientējoši 2000 kredītiem katram 6500 eiro apmērā. Savukārt, viena kredīta apmērs studijām ārvalstīs, ņemot vērā ārvalstu augstskolu studiju programmu izmaksas, ir vismaz 20 000 – 27 000 eiro. Tātad, viens kredīts studijām ārvalstīs liegtu iespēju saņemt orientējoši 3-4 kredītus studijām Latvijā. No augstākās izglītības pieejamības viedokļa ministrijas prioritāte ir nodrošināt iespējas studēt Latvijā.

Garantijas studijām ārvalstīs varētu būt pieejamas nākotnē, ja tam būs atvēlēts finansējums no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

tālr. 67047704