Tā kā daudziem studiju un studējošā kredīta ņēmējiem saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo stāvokli ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās arī grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus. Lai šo problēmu risinātu,  2020.gada 2.aprīlī, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, ļaujot atlikt studiju un studējošā kredītu, kā arī kredītam pielīdzināto stipendiju pamatsummas atmaksu uz termiņu līdz 6 mēnešiem.

Studiju un studējošā kredīta ņēmējiem tiek piedāvāta iespēja atlikt studiju, studējošo vai arī abus kredītus. Iespējams atlikt arī kredītam pielīdzināmās stipendijas pamatsummas atmaksu uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

Kredīta ņēmējam ar iesniegumu par pamatsummas atmaksas atlikšanu jāvēršas:

    1) kredītiestādē, ar kuru ir noslēgts kredītlīgums

-   par kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (AS “SEB banka” un AS “Citadele”);

-   par kredītiem, kas izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.220 (AS “Swedbanka”, AS “SEB banka”, AS “Citadele” un SIA “Intrum Latvia”(LAS “Latvijas Krājbanka”));

2) Studiju un zinātnes administrācijā par kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 un tāpat arī par kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksu.

 

Atbalstītais mehānisms ir vienkāršs – ja kredīta ņēmējs piesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu līdz 6 mēnešiem, tā tiek piešķirta, nevērtējot, kurā nozarē strādā kredītņēmējs. Tas attiecas gan uz Covid-19 skartajām nozarēm, gan uz citām nozarēm, jo situācija ar apgrozījuma samazināšanos un ienākumu kritumu tieši vai netieši ietekmē gandrīz visas nozares.

Visi pārējie studiju un studējošā kredītlīgumu nosacījumi paliek nemainīgi – ir jāmaksā kredīta procenti, netiek pagarināts kredīta kopējais atmaksas termiņš un netiek veikti arī citi grozījumi kredītlīgumā.

Normatīvais regulējums jau paredzēja atmaksas atlikšanu, ja cilvēkam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, un bezdarbnieki līdz diviem gadiem jau esošā regulējuma ietvaros ir atbrīvoti no pamatsummas maksājumiem. Taču šobrīd situācija ir mainījusies un daudziem kredītņēmējam nav piešķirts bezdarbnieka statuss, bet ir būtiski samazinājušies ienākumi, tāpēc atbalsta mehānisms noteikts arī viņiem.

Pieteikties pamatsummas atmaksas atlikšanai uz laiku līdz 6 mēnešiem varēs līdz 2020.gada 31.decembrim.