Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ministrijas komisija pieņem un izskata, ņemot vērā šim mērķim 2018. gadā paredzēto līdzekļu apmēru, kas noteikts 2001.gada 29.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 18.punktā, un no likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.punkta otro daļu par valsts izsniedzamajiem galvojumiem studiju un studējošo kreditēšanai paredzētiem finanšu līdzekļu atlikumiem 2019.gadam.

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka iztērēti studējošo kreditēšanai paredzētie finanšu līdzekļu atlikumi 2019.gadā ārvalstīs studējošajiem, tapēc tiek pārtraukta pieteikumu pieņemšana studējošā kredītiem studijām ārvalstīs 2019.gadā. 

Studiju un zinātnes administrācija informē, ka turpinās pieteikumu pieņemšana studiju kredītiem studijām ārvalstīs 2019.gadā.