No 2020. gada aprīļa tiks ieviesta Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā jaunā studiju un studējošo kreditēšanas sistēma, kuras mērķis – nodrošināt augstākās izglītības pieejamību tiem studējošiem, kas citādi nevarētu samaksāt studiju maksu. Pašlaik vidējā termiņa budžetā Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā finansējuma ietvaros nevar turpināt gan visus iepriekšējās sistēmas pasākumus, gan ieviest jaunu, pieejamāku kreditēšanas sistēmu. Tāpēc 2019., 2020. un 2021. gados netiks izdoti rīkojumi par kredītu atlikumu dzēšanu par darbu noteiktajās jomās (profesijās).

Plašāka informācija skatāma Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā šeit.

Sakarā ar Ministru kabinetā apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālo ziņojumu „Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu modeļa maiņu”, kas paredz neturpināt kredītu dzēšamu 2019., 2020. un 2021. gados, Studiju un zinātnes administrācija pārtrauc pieņemt pieteikumus studiju un studējošo kredītu dzēšanai par darbu noteiktajās jomās (profesijās).

Lūdzam sekot Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā ievietotajai informācijai, kas nepieciešamības gadījumā tiks papildināta.